Compagniet

Upplands Regemente var ett svenskt infanteriregemente som sattes upp 1626. Ursprunget finns nästan 100 år tidigare från Upplandsfänrikan från 1557.
Regementet hade  1692, vid full bemanning, 1200 soldater fördelade på dessa 8 kompanier


  • Livkompaniet
  • Överstelöjtnantens kompani
  • Majorens kompani
  • Hundra härads kompani
  • Rasbo kompani
  • Sigtuna kompani
  • Lagunda kompani
  • Bälings kompani

Vad kompanierna kallades och inom vilket område de rekryterade varierade. Varje kompani hade således 150 soldater + befäl. Kaptenen var högsta chef med en löjtnant som ställföreträdande. Fänriken var den officer som i strid bar fanan.
Varje kompani bestod av 6 korpralskap med vardera 25man varav en var korpral och ledde gruppen.
Upplands regemente var med vid många olika slag. Dessa slag är de som vanns.
Varberg (1565)
Narva (1581)
Lützen (1632)
Warszawa (1656)
Frederiksodde (1657)
Tåget över Bält (1658)
Rügen (1678)
Düna (1701)
Kliszów (1702)
Holovczyn (1708)
Helsingborg (1710)
Svensksund (1790)

Hundra Härads Compagnie

Hundra Härads Compagnie var 1 av de 8 kompanier som Upplands regemente bestod av.
Långhundra, Sjuhundra och Ärlinghundra härad var de härader som kompaniet skulle rekryteras i, totalt 150 soldater.
Kompaniets trossbodar, vid vilka kompanierna också oftast samlats till uppbrott och möten, fanns för Hundra Härads Kompani vid Norrby kaptensboställe i Lunda socken.